V4

Mã số                 Tỉ lệ giảm tốcTính năng khi chuyển tốc độ cao nhấtSức vặn cao nhất
Dòng sản phẩm                     Kiểu dángMã lựcLực siếtTốc độLượng khí haoTốc độLực siết
HPkWN.mIb.inRPML/minCFMRPMN.mIb.in
V4Dạng cơ bản1:11.71.34.103630001620573006.356
G33 : 11.30.99.2081100017006010014124
G55 : 11.30.915.41366006024212
G1010 : 11.30.9312743003048425
G1515 : 11.30.945.24002002072640
G2020 : 11.20.955.04871502000711584740
G3030 : 11.10.875.5668100101161027
G4040 : 110.7908007571421255
G5050 : 10.90.71059296061611425
G6060 : 10.80.611810405051851640
G7070 : 10.80.6138122042.942071832
G8080 : 10.80.6158139637.53.52372097
G100100 : 10.80.620518143033082726
G120120 : 10.80.62372093252.53553142
G140140 : 10.80.628525222124283788

HOTLINE: 0909 989 088