Van

T-BV Van dạng cầu ( Thích hợp dùng cho nước )

Chất liệu : Gang

Lỗ nguyên liêu ra : 1”,11/4”,11/2”,2”

Trọng lượng (kg): 2

Độ dài (cm) : 22

T-BV Van dạng cầu

Chất liệu : Inox

Lỗ nguyên liêu ra : 1”,11/4”,11/2”,2”

Trọng lượng (kg): 1.4

Độ dài (cm) : 22

T-CV Van dạng cắt ( độ nhớt cao )

Chất liệu : Gang / Inox

Lỗ nguyên liêu ra : 2”

Trọng lượng (kg): 2.5

Độ dài (cm) : 28

Có thể khóa lại

HOTLINE: 0909 989 088