Thùng mở 50 gallon (nắp thùng 2”): Dạng kẹp.

 

Mã lựcKích thước trục dạng kẹpCánh quạt dạng kẹp
M31/4 HP16mm*880mm6″*1+8″*1
M41/3 HP
M51/2 HP8″*2
M63/4 HP
V20.93 HP16mm*880mm6″*1+8″*1
V41.71 HP
V64 HP20mm*880mm8″*2

TS-50R

Máy trộn khi động dạng kẹp

Motor dạng pitston

TS-50R

Máy trộn khi động dạng kẹp

Motor dạng lá tấm

TS-50R-CS 

Kèm nắp bảo vệ

TS-50RL

Kèm bộ điều khiển đảo chiều và nắp bảo vệ

Có thể chọn nắp thùng để bảo vệ hoặc đặt làm nắp bảo vệ với nhiều kích thước khác nhau.

HOTLINE: 0909 989 088