Thùng kín 50 gallon (nắp thùng 2”): Dạng mở rộng.

Mã lựcKích thước trục dạng mở rộngCánh quạt dạng mở rộng
M31/4 HP12.7mm*840mm6″*2
M41/3 HP6″*1 + 10:*1
M51/2 HP
M63/4 HP10″*2
V20.93 HP6″*2
V41.71 HP6″*1 + 10:*1
V64 HP16mm*880mm10″*2

TS-50T

Máy trộn khí nén dạng mở rộng

Motor dạng Piston

TS-50T

Máy trộn khí nén dạng mở rộng

Motor dạng lá tấm

Motor khí động xi crom

HOTLINE: 0909 989 088