Thùng 5 gallon (20 lít) : Máy khuấy khí nén dạng cầm tay

TS-LM2

Máy trộn dạng cầm tay – Motor dạng piston

Mã lựcKích thước trụcCánh khuấy
M11/8 HP12mm*550mm4″*1
M21/6 HP
M31/4 HP16mm*550mm
M41/3 HP
M51/2 HP

TS-LM2

Máy trộn dạng cầm tay – Motor dạng lá tấm

Mã lựcKích thước trụcCánh khuấy
V11/2 HP12mm*550mm4″*1
VA11/3 HP
V20.93 HP
V41.71 HP16mm*550mm

TS-AD3-4

Máy trộn khí nén dạng cầm tay

TS-ED4

Máy trộn điện động dạng cầm tay ( Không chống nổ )

Mã lựcKích thước trụcCánh khuấy
TS-AD3-41/2 HP12mm*550mm (Kích thước đầu kẹp 1/4″)4″*1
TS-ED41/2 HP
HOTLINE: 0909 989 088