XE NÂNG THÙNG PHUY CƠ TH-200H

Trọng lượng tải (kg)<350
Áp suất làm việc (bar)5-9
Chiều cao cách đất sau khi nângThùng đứng 1350 mm
Chiều cao cách đất sau khi nângThùng nằm 1480 mm
Kích thước ống khí3/4″
Kích thước ngoài (mm)1250*850*2100
Trọng lượng máy (kg)220

TH-200H

Xe nâng thùng phuy cơ

Đạp chân dùng áp suất thủy lực

 

HOTLINE: 0909 989 088