Máy trộn khí nén trong phòng thí nghiệm cho thùng 1L (4gallon)

Máy trộn khí động trong phòng thí nghiệm cho thùng 1L

TS-FL Máy trộn để bàn kết hợp motor dạng piston

Máy trộn khí động trong phòng thí nghiệm TS-FL

TS-FL Máy trộn để bàn kết hợp motor dạng lá tấm

Máy trộn khí động trong phòng thí nghiệm TS-FL-1

TS-FL-1 Kèm đế cố định & kẹp thùng ( ly ), kết hợp motor dạng lá tấm

Máy trộn khí động trong phòng thí nghiệm dạng Piston

TS-FL-1 Kèm đế cố định & kẹp thùng ( ly ), kết hợp motor dạng piston

Máy trộn khí động trong phòng thí nghiệm TS-FL-1-FRL

TS-FL-1-FRL Kèm đế cố định và bộ lọc khí , kết hợp motor dạng piston

Máy trộn nâng hạ tự động để bàn

TS-LAU Máy trộn nâng hạ tự động để bàn

Mã lựcKích thước trụcCánh khuấy
M10.1 HP12mm*250mm23/4 “*1
V11/3 HP
VA11/2 HP
V20.93 HP
V41.71 HP
Có thể chọn thêm lõi trục lá tấm inox
HOTLINE: 0909 989 088