Máy rung lắc tạo chấn khí động

SS-986 Máy rung lắc tạo chấn thùng 20lit

SS-989 Máy rung lắc tạo chấn thùng 4lit

HOTLINE: 0909 989 088