F45 – Xe vận chuyển thùng phuy góc vuông

F45 Xe vận chuyển thùng góc vuông

Không có xe nâng có thể lựa chọn xe vận chuyển thùng góc vuông hoặc xe vận chuyển tinh nghịch.

Định mức tải trọng : 45 kg

Chiều cao tối ta có thể nâng cao: 50 cm

Không xe nâng cũng có thể dễ dàng vận chuyển thùng lên xuống trên ván lót.

HOTLINE: 0909 989 088