Đế đẩy thùng

DD-1 Đế đẩy 4 bánh (200lit)

DD-2 Đế đẩy 4 bánh (100lit)

DC-1 đế đẩy 4 bánh (200lit)

DC-2 đế đẩy 4 bánh (100lit)

DC có thể xếp chồng lên nhau, tiện cất giữ .

HOTLINE: 0909 989 088