Dạng hỗn lưu

MF1

Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 10”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Inox

E2

Đường kính ngoài (inch) : 10”

Lỗ trong(mm) : 16

Chất liệu : Inox

R1

Đường kính ngoài (inch) : 11”

Lỗ trong(mm) : 16

Chất liệu : Inox

HOTLINE: 0909 989 088