Dạng hai cánh

E1

Đường kính ngoài (inch) : 10 ~ 18”

Lỗ trong(mm) : 20

Chất liệu : Nhôm

E2

Đường kính ngoài (inch) : 10”

Lỗ trong(mm) : 16

Chất liệu : Nhôm

E3

Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 7”

Lỗ trong(mm) : 16

Chất liệu : Nhôm

E4

Đường kính ngoài (inch) : 12 ~ 16”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Nhôm / Inox

E6

Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 12”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Inox

E7

Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 12”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Inox

Cánh khuấy từ 2 cái trở lên có thể lắp vào trục đơn để khuấy trộn những vật có độ nhớt cao và sệch cao . (Có thể chọn cánh xoắn trái hoặc phải đều được ).

HOTLINE: 0909 989 088 (Tiếng Việt) – 0909 988 099 (中文)