Dạng hai cánh

E1

Đường kính ngoài (inch) : 10 ~ 18”

Lỗ trong(mm) : 20

Chất liệu : Nhôm

E2

Đường kính ngoài (inch) : 10”

Lỗ trong(mm) : 16

Chất liệu : Nhôm

E3

Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 7”

Lỗ trong(mm) : 16

Chất liệu : Nhôm

E4

Đường kính ngoài (inch) : 12 ~ 16”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Nhôm / Inox

E6

Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 12”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Inox

E7

Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 12”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Inox

Cánh khuấy từ 2 cái trở lên có thể lắp vào trục đơn để khuấy trộn những vật có độ nhớt cao và sệch cao. (Có thể chọn cánh xoắn trái hoặc phải đều được).

HOTLINE: 0909 989 088