Dạng chuyển động nhanh

Dạng chuyển động nhanh : Khi chuyển động với tốc độ nhanh thêm vào chất xúc tác có tác dụng nghiền, tán nguyên liệu màu và tạo nhũ hóa .

Ví dụ : chất lỏng, chất khí, rắn, bột)ở xung quanh cánh quạt có lực khuấy lớn hỗ trợ tạo nên lực khuấy tối đa .Thích hợp dùng cho nguyên liệu sơn ,đất sét, bùn…

B7

Đường kính ngoài (inch) : 2 ~ 5”

Lỗ trong(mm) : 8 ~ 20

Chất liệu : Inox

B8

Đường kính ngoài (inch) : 5 ~ 6”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 20

Chất liệu : Inox

 

C1

Đường kính ngoài (inch) : 8”

Lỗ trong(mm) : 16 ~ 25

Chất liệu : Inox

C2

Đường kính ngoài (inch) : 8”

Lỗ trong(mm) : 16

Chất liệu : Nhôm

C3

Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 11”

Lỗ trong(mm) : 16 ~ 50

Chất liệu : Inox

D1

Đường kính ngoài (inch) : 8.5”

Lỗ trong(mm) : 16 ~ 25

Chất liệu : Inox

D2

Đường kính ngoài (inch) : 5 ~ 12”

Lỗ trong(mm) : 16 ~ 25

Chất liệu : Inox

HOTLINE: 0909 989 088