Dạng cánh xoắn

Cánh khuấy hướng trục :  có thể khuấy trộn loại hạt nổi trên bề mặt , hỗn hợp chất rắn, cảm ứng khí và dẫn nhiệt. Thiết kế khoảng cách các cánh khuấy hướng trục theo đơn đặt hàng nhằm thay đổi tỉ lệ bơm và lực đẩy.

A1

Đường kính ngoài (inch) : 23/4” ~ 15”

Lỗ trong(mm) : 16 ~ 25

Chất liệu : Nhôm

A2

Đường kính ngoài (inch) : 10”

Lỗ trong(mm) : 16 ~ 25

Chất liệu : Nhôm / Inox

A3

Đường kính ngoài (inch) : 8”

Lỗ trong(mm) : 16 ~ 25

Chất liệu : Nhôm / Inox

A4

Đường kính ngoài (inch) : 8”

Lỗ trong(mm) : 16 ~ 25

Chất liệu : Nhôm / Inox

A5

Đường kính ngoài (inch) : 14”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 16

Chất liệu : Nhôm

A8

Đường kính ngoài (inch) : 6”

Lỗ trong(mm) : 12

Chất liệu : Nhôm

A9

Đường kính ngoài (inch) : 6”

Lỗ trong(mm) : 12

Chất liệu : Inox

D3

Đường kính ngoài (inch) : 12”

Lỗ trong(mm) : 16 ~ 25

Chất liệu : Inox

D4

Đường kính ngoài (inch) : 8 ~ 12”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Inox

D6

Đường kính ngoài (inch) : 12”

Lỗ trong(mm) : 16 ~ 25

Chất liệu : Inox

B4

Đường kính ngoài (inch) : 5”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 16

Chất liệu :  Inox

B5

Đường kính ngoài (inch) : 4”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 16

Chất liệu : Inox

B6

Đường kính ngoài (inch) : : 23/4”

Lỗ trong(mm) : 7

Chất liệu : Inox

B9

Đường kính ngoài (inch) : 6”

Lỗ trong(mm) : 12

Chất liệu : Inox

HOTLINE: 0909 989 088