Dạng cánh thủy lực

Dạng cánh thủy lực C4

C4

Đường kính ngoài (inch) : 6”,8”,11”,12”,14”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Inox

Dạng cánh thủy lực C4-4C4-4

Đường kính ngoài (inch) : 6”,8”,11”,12”,14”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Inox

Chú trọng dòng chảy hướng trục và dòng chảy chuyển động nhanh ,hiệu quả cao trong việc khuấy trộn giữa chất lỏng và chất rắn nổi trên bề mặt.

HOTLINE: 0909 989 088