Dạng cánh nghiêng

DẠNG CÁNH NGHIÊNG A7A7

Đường kính ngoài (inch) : 6”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 16

Chất liệu : Nhôm

DẠNG CÁNH NGHIÊNG AT5AT5

Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 12”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Inox

DẠNG CÁNH NGHIÊNG E5E5

Đường kính ngoài (inch) : 10 ~ 14”

Lỗ trong(mm) : 20 ~ 30

Chất liệu : Inox

HOTLINE: 0909 989 088