Dạng cánh bướm

<

DẠNG CÁNH BƯỚMC6

Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 10”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Inox

Khiến chất khí không thể bay hơi theo đường trục khuấy. Khi trộn chất lỏng và chất khí nên kết hợp sự dụng với cánh khuấy dạng nghiêng.

HOTLINE: 0909 989 088