Dạng bánh lái : D5

DẠNG BÁNH LÁI D5D5

Đường kính ngoài (inch) : 4”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Inox

HOTLINE: 0909 989 088