Cờ lê mở thùng khách đặt theo yêu cầu

F5 – A

F5 – B

F5 – C

F5 – D

F20 – A

Chất liệu : Sắt

Trọng lượng : 0.5 kg

Độ dài : 35 cm

F20 – AX

Chất liệu : Đồng

Trọng lượng : 0.6 kg

Độ dài : 35 cm

F20 – B

Chất liệu : Sắt

Trọng lượng : 1.2 kg

Độ dài : 39 cm

F20 – BX

Chất liệu : Đồng

Trọng lượng : 1.5 kg

Độ dài : 39 cm

F20 – C

Chất liệu : Sắt

Trọng lượng : 0.5 kg

Độ dài : 39 cm

F50 – A

Chất liệu : Sắt

Trọng lượng : 0.8 kg

Độ dài : 42 cm

HOTLINE: 0909 989 088