Cờ lê mở thùng 50 gallon

F20

Chất liệu : Sắt

Trọng lượng : 0.6 kg

Độ dài : 36

 F20-X

Chất liệu : Đồng

Trọng lượng : 0.7 kg

Độ dài : 36 cm

F20-R (bao gồm đầu nhọn bóc tem)

Chất liệu : Sắt

Trọng lượng : 0.5 kg

Độ dài : 39 cm

HOTLINE: 0909 989 088