Cờ lê mở nắp 20kg

F5 

Chất liệu : Gang

Trọng lượng : 1 kg

Độ dài : 23 cm

F5 – R

Chất liệu : Sắt

Trọng lượng : 1.1 kg

Độ dài : 37 cm

F5 – G

Chất liệu : Sắt

Trọng lượng : 0.5 kg

Độ dài : 33 cm

Dùng F5 mở nắp thùng 20kg , mỗi lần di chuyển 2 tấc, không làm hư nắp thùng, nắp thùng có thể tái sử dụng .

HOTLINE: 0909 989 088