Cờ lê đôi mở thùng 5 & 50 gallon

Mở thùng 5 gallon

Mở thùng 50 gallon, 2 phần nắp

Mở thùng 50 gallon, 3/4 nắp

F5-V

Cờ lê mở thùng kiểu mới 3 công dụng (Nhôm)

Chất liệu : Nhôm

Trọng lượng : 0.3 kg

Độ dài : 22 cm

F5-N

Cờ lê mở thùng kiểu mới 3 công dụng (Nylon)

Chất liệu : Nylon

Trọng lượng : 0.1 kg

Độ dài : 23 cm

F5-4L

Cờ lê mở thùng 5 & 50 Galon ( Sắt )

Chất liệu : Gang

Trọng lượng : 1.3 kg

Độ dài : 38 cm

F5-4V

Cờ lê mở thùng 5 & 50 Galon ( Nhôm )

Chất liệu : Nhôm

Trọng lượng : 0.5 kg

Độ dài : 38 cm

HOTLINE: 0909 989 088