Cánh khuấy trong phòng thí nghiệm

Cánh khuấy trong phòng thí nghiệm B6B6

Đường kính ngoài (inch) : 23 /4”

Lỗ trong(mm) : 7

Chất liệu : Inox

Cánh khuấy trong phòng thí nghiệm B7B7

Đường kính ngoài (inch) : 2”

Lỗ trong(mm) : 8

Chất liệu : Inox

HOTLINE: 0909 989 088