Cánh khuấy dạng mở rộng : C5

 

Cánh khuấy dạng mở rộng : C5

C5

Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 10”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 20

Chất liệu : Inox

Khi khuấy cánh sẽ bung ra, khi ngừng khuấy cánh sẽ đóng lại,thích hợp cho dạng thùng kín, IBC. Nếu độ sệt thấp có thể sử dụng 1 cánh khuấy, độ sệt cao dùng 2 cánh. ( Trục khuấy bán riêng).

HOTLINE: 0909 989 088