U2 Xe kéo thùng phuy
09,Th8,2017

U2 Xe kéo

F28 Xe vận chuyển thùng phuy tinh nghịch
09,Th8,2017

F28 Xe vận chuyển tinh nghịch

F16 Xe vận chuyển thùng phuy ma thuật
09,Th8,2017

F16 Xe vận chuyển thùng ma thuật

F12 Xe vận chuyển thùng phuy đa năng tiết kiệm sức
09,Th8,2017

F12 Xe vận chuyển đa năng tiết kiệm sức

F11 Xe vận chuyển thùng phuy dạng bay
26,Th5,2017

F11 Xe vận chuyển thùng phuy dạng bay      

F45 – Xe vận chuyển thùng phuy góc vuông
26,Th5,2017

F45 Xe vận chuyển thùng góc vuông Không có xe nâng có thể lựa chọn xe vận chuyển thùng góc vuông hoặc xe vận chuyển tinh nghịch. Định mức tải...

Kẹp thùng phuy
26,Th5,2017

Kẹp thùng đơn STC Kẹp thùng đôi DTC Phối hợp xe nâng hàng có thể nhanh chóng di chuyển 200 lít thùng

HOTLINE: 0909 989 088