SHC-25T

Chất liệu máy bơmTeflon
Chất liệu ống xảTeflon
Hút nước ( cc / quay)280 cc
Nhiệt độ cao nhất ( 0C )100
Kích thước lối nguyên liệu vào11 /4”
Kích thước lối nguyên liệu ra3/4”
Chiều dài ống  xả40”
Tổng chiều dài ( inch )58”
Chất lỏng thích hợp : Giống SHC-25R nhưng cũng có thể hút Nitrat 40% .

SHC-25T ( Hút dầu bền với axit , kiềm Teflon)

HOTLINE: 0909 989 088 (Tiếng Việt) – 0909 988 099 (中文)