Máy trộn khí động dạng xe đẩy cho thùng 200 lit

TU 

Máy trộn khí động nâng hạ dạng xe đẩy kết hợp motor pit tông

Kết hợp motor khí động pit tông 1hp

Kết hợp motor dạng cánh quạt đạt tốc độ chuyển động cao

Kèm máy giảm tốc tăng lực siết

Kết hợp

HOTLINE: 0909 989 088 (Tiếng Việt) – 0909 988 099 (中文)