V16 | TONSON

V16

Mã số                  Tỉ lệ giảm tốc Tính năng khi chuyển tốc độ cao nhất Sức vặn cao nhất
Dòng sản phẩm                      Kiểu dáng Mã lực Lực siết Tốc độ Lượng khí hao Tốc độ Lực siết
HP kW N.m Ib.in RPM L/min CFM RPM N.m Ib.in
V16 Dạng cơ bản 1:1 9.5 7.1 34 300 2000 7787 275 300 43 380
G3 3 : 1 7 5.2 75 664 666 100 92.3 817
G5 5 : 1 6.7 5 116 1027 400 60 143 1266
G10 10 : 1 6.7 5 238 2106 200 30 293 2593
G30 30 : 1 5.5 4.1 592 5239 66 10 728 6443
G40 40 : 1 4.6 3.4 650 5753 50 7.5 800 7080
G60 60 : 1 4.6 3.4 975 8629 33.3 4.9 1200 10620
G80 80 : 1 4.6 3.4 1300 11505 25 3.8 1599 14151
G100 100 : 1 4.3 3.2 1530 13541 20 3 1882 16656
G120 120 : 1 4.3 3.2 1830 16196 16.7 2.5 2250 19913


V16-F

V16-L

V16-LN

V16-N

V16-I

HOTLINE: 0909 989 088 (Tiếng Việt) – 0909 988 099 (中文)