Thùng mở 50 gallon (nắp thùng 2”): Dạng kẹp.

 

Mã lực Kích thước trục dạng kẹp Cánh quạt dạng kẹp
M3 1/4 HP 16mm*880mm 6″*1+8″*1
M4 1/3 HP
M5 1/2 HP 8″*2
M6 3/4 HP
V2 0.93 HP 16mm*880mm 6″*1+8″*1
V4 1.71 HP
V6 4 HP 20mm*880mm 8″*2

TS-50R

Máy trộn khi động chống nổ dạng kẹp

Motor dạng pit tong

TS-50R

Máy trộn khi động chống nổ dạng kẹp

Motor dạng cánh quạt

TS-50R-CS 

Kèm nắp bảo vệ

TS-50RL

Kèm bộ điều khiển đảo chiều và nắp bảo vệ

Có thể chọn nắp thùng để bảo vệ hoặc đặt làm nắp bảo vệ với nhiều kích thước khác nhau.

HOTLINE: 0909 989 088 越文 - 0909 988 099 中文