Thùng kín 50 gallon (nắp thùng 2”): Dạng mở rộng.

Mã lực Kích thước trục dạng mở rộng Cánh quạt dạng mở rộng
M3 1/4 HP 12.7mm*840mm 6″*2
M4 1/3 HP 6″*1 + 10:*1
M5 1/2 HP
M6 3/4 HP 10″*2
V2 0.93 HP 6″*2
V4 1.71 HP 6″*1 + 10:*1
V6 4 HP 16mm*880mm 10″*2

TS-50T

Máy trộn khí nén dạng mở rộng

Motor dạng Piston

TS-50T

Máy trộn khí nén dạng mở rộng

Motor dạng lá tấm

Motor khí động xi crom

HOTLINE: 0909 989 088 越文 - 0909 988 099 中文