Thùng 5 gallon (20l) : Máy trộn khí động dạng cầm tay

TS-LM2

Máy trộn dạng cầm tay – Motor dạng piston

Mã lực Kích thước trục Cánh khuấy
M1 1/8 HP 12mm*550mm 4″*1
M2 1/6 HP
M3 1/4 HP 16mm*550mm
M4 1/3 HP
M5 1/2 HP

TS-LM2

Máy trộn dạng cầm tay – Motor dạng lá tấm

Mã lực Kích thước trục Cánh khuấy
V1 1/2 HP 12mm*550mm 4″*1
VA1 1/3 HP
V2 0.93 HP
V4 1.71 HP 16mm*550mm

TS-AD3-4

Máy trộn khí nén dạng cầm tay

TS-ED4

Máy trộn điện động dạng cầm tay ( Không chống nổ )

Mã lực Kích thước trục Cánh khuấy
TS-AD3-4 1/2 HP 12mm*550mm (Kích thước đầu kẹp 1/4″) 4″*1
TS-ED4 1/2 HP
HOTLINE: 0909 989 088 越文 - 0909 988 099 中文