TH-200H

Trọng lượng tải(kg) <350
Áp suất làm việc(bar) 5-9
Chiều cao cách đất sau khi nâng Thùng đứng 1350 mm
Chiều cao cách đất sau khi nâng Thùng nằm 1480 mm
Kích thước ống khí 3/4″
Kích thước ngoài(mm) 1250*850*2100
Trọng lượng máy(kg) 220

TH-200H

Máy đảo nguyên liệu cơ

Đạp chân dùng áp suất thủy lực

HOTLINE: 0909 989 088 越文 - 0909 988 099 中文