Súng phun sơn – Dạng nặng

W99 – Súng phun sơn tia cực nhỏ

W99-G  Dạng nặng

Bảng quy cách

Mã hàng Loại

Dung lượng

Đường kính Lượng khí sử dụng L/mm Lượng sơn phun ra

ml / mm

Kích thước

(mm)

W99-G8M  

 

Dạng nặng kèm ly 2500cc hoặc 400cc

0.8 210-240 190-210 190-210
W99-G10M 0.1 240-270 240-265 220-240
W99-G13M 1.3 210-240 190-210 190-210
W99-G15M 1.5 240-270 240-265 220-240
W99-G25M 2.0 260-300 290-330 240-260
Áp suất cần thiết : 3.0-3.5 kg/cm2 , Khoảng cách phun : 200mm , Yêu cầu mã lực không khí : >1.5Kw
HOTLINE: 0909 989 088 越文 - 0909 988 099 中文