Súng phun sơn - Dạng hút trên | TONSON

Súng phun sơn – Dạng hút trên

W99-S Dạng hút trên

W99-IS Dạng hút trên

Mã hàng Loại

Dung lượng

Đường kính Lượng khí sử dụng L/mm Lượng sơn phun ra (ml/mm) Kích thước (mm)
W99-S8M  

Dạng hút trên kèm ly 700 hoặc 1000cc ( Có thể kết hợp với thùng áp suất )

0.8 210-240 160-180 180-200
W99-S10M 1.0 240-270 200-225 200-220
W99-S13M 1.3 210-240 160-180 180-200
W99-S15M 1.5 240-270 220-225 200-220
W99-S20M 2.0 260-300 260-290 230-250
W99-S25M 2.5 290-325 295-345 240-260
W99-IS8M Dạng hút trên kèm ly 1000cc     ( Cũng có thể kết hợp với thùng áp suất ) 0.8 210-240 160-180 180-200
W99-IS10M 1.0 240-270 200-225 200-220
W99-IS13M 1.3 210-240 160-180 180-200
W99-IS15M 1.5 240-270 200-225 200-220
W99-IS20M 2.0 260-300 260-290 230-250
W99-IS25M 2.5 290-325 295-345 240-260
Áp suất cần thiết : 3.0-3.5 kg/cm2 , Khoảng cách phun : 200mm , Yêu cầu mã lực không khí : >1.5Kw
HOTLINE: 0909 989 088 (Tiếng Việt) – 0909 988 099 (中文)