Súng phun hút. | TONSON

Súng phun hút.

 

A11

Súng phun hút ( Đường kính 11mm)

A22

Súng phun hút ( Đường kính 22mm)

Bộ súng phun hút A22

Đường kính Bộ phận ống phun Chiều dài Khối lượng tịnh Lượng khí phun Lượng khí phun Khí hút
Đường kính miệng Đường kính lỗ Sức chứa Động lực
A-11 14mm 11mm 3*1.4mm 142mm 260g Nhỏ Thấp Nhỏ Cao
A-22 26mm 22mm 6*1.4mm 144mm 310g Lớn Cao Lớn Cao
HOTLINE: 0909 989 088 (Tiếng Việt) – 0909 988 099 (中文)