SHC-25R

Chất liệu máy bơm PPS
Chất liệu ống xả PP
Hút nước ( cc / quay) 280 cc
Độ nhớt cao nhất ( CPS ) 1000
Kích thước lối nguyên liệu vào 11 /4”
Kích thước lối nguyên liệu ra 3/4”
Chiều dài ống  xả 40”
Tổng chiều dài ( inch ) 58”
Giống SHC-25P nhưng cũng có thể hút các chất pha loãng, xà phòng, benzen,ete,ceton,hydrocacbon… sản phẩm hóa học.

 

SHC-25R      SHC-25R ( Hút dầu bền với axit , kiềm, PPS)

HOTLINE: 0909 989 088 (Tiếng Việt) – 0909 988 099 (中文)