SHC-25P

Chất liệu máy bơm PP
Chất liệu ống xả PP
Hút nước ( cc / quay) 280 cc
Độ nhớt cao nhất ( CPS ) 1000
Kích thước lối nguyên liệu vào 11 /4”
Kích thước lối nguyên liệu ra 3/4”
Chiều dài ống  xả 40”
Tổng chiều dài ( inch ) 58”
Chất lỏng thích hợp : Không thể chịu được chất lỏng axit mạnh , kiềm mạnh nhưng dầu diesel ,rượu , dung môi hữu cơ đều có thể.
  •  .

      SHC-25P Hút dầu bền với axit, kiềm, PP

HOTLINE: 0909 989 088 (Tiếng Việt) – 0909 988 099 (中文)