Máy trộn khí động trong phòng thí nghiệm cho thùng 1L (4gallon)

TS-FL Máy trộn để bàn kết hợp motor dạng piston

TS-FL Máy trộn để bàn kết hợp motor dạng lá tấm

TS-FL-1 Kèm đế cố định & kẹp thùng ( ly ), kết hợp motor dạng lá tấm

TS-FL-1 Kèm đế cố định & kẹp thùng ( ly ), kết hợp motor dạng piston

TS-FL-1-FRL Kèm đế cố định và bộ lọc khí , kết hợp motor dạng piston

TS-LAU Máy trộn nâng hạ tự động để bàn

Mã lực Kích thước trục Cánh khuấy
M1 0.1 HP 12mm*250mm 23/4 “*1
V1 1/3 HP
VA1 1/2 HP
V2 0.93 HP
V4 1.71 HP
Có thể chọn thêm lõi trục lá tấm inox
HOTLINE: 0909 989 088 越文 - 0909 988 099 中文