Máy trộn khí động dạng xe đẩy cho thùng IBC

Thích hợp cho thùng IBC hoặc thùng trên 1 tấn

2 Xi lanh sẽ càng ổn định.

M7-TU-IBC

Máy trộn dạng xe đẩy 2 xilanh

Máy trộn nâng hạ Inox cho thùng lớn ( 1 xilanh )

HOTLINE: 0909 989 088 越文 - 0909 988 099 中文