Máy trộn khí động dạng xe đẩy cho thùng 50 gallon (200Lit).

TU – Máy trộn dạng khí động nâng hạ dạng xe đẩy kết hợp motor dạng piston

Máy trộn dạng khí động nâng hạ dạng xe đẩy kết hợp motor dạng lá tấm

TU-AUTO

Máy trộn nâng hạ tự động ( Có thể vừa nâng hạ vừa khuấy trộn )

TU-AUTO-R

Thiết bị điều chỉnh biến tốc liên tục

Điều chỉnh tốc độ không ảnh hưởng lực vặn

Kèm máy giảm tốc tăng lực siết

HOTLINE: 0909 989 088 越文 - 0909 988 099 中文