Máy trộn khí động cho thùng 60-100L

TS-LHA

Máy trộn nâng hạ bằng tay cho thùng 60L

TB-L

Máy trộn nâng hạ bằng khí động cho thùng 60L

STU

 Máy trộn khí động dạng đế chữ U

 

 

HOTLINE: 0909 989 088 越文 - 0909 988 099 中文