Máy nghiền khí động

TM – Kết hợp với motor dạng lá tấm

Cũng có thể kết hợp motor dạng Piston

Tốc độ chuyển đổi thiết bị đảo khí động 3000 RPM
Kích thước & Dung tích lon nghiền 1L / 2L
Nguyên liệu nghiền Thép hóa quả cầu thủy tinh 0.18-1.6 mm.
HOTLINE: 0909 989 088 越文 - 0909 988 099 中文