Ly đo độ nhớt

V-1 Ly đo độ nhớt

Máy kiểm tra độ dính là thiết bị kiểm tra cần có

 

HOTLINE: 0909 989 088 越文 - 0909 988 099 中文