Dạng cánh nghiêng

A7

Đường kính ngoài (inch) : 6”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 16

Chất liệu : Nhôm

AT5

Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 12”

Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25

Chất liệu : Inox

E5

Đường kính ngoài (inch) : 10 ~ 14”

Lỗ trong(mm) : 20 ~ 30

Chất liệu : Inox

HOTLINE: 0909 989 088 越文 - 0909 988 099 中文