Thùng áp suất kiểu chữ P - Không máy trộn
19,Th6,2017

Đặc điểm và công dụng của thùng áp suất : Đặc điểm: Hầu hết bình chứa sơn của súng phun không vượt quá 1 lít, sử dụng thùng áp suất...

Thùng áp suất kiểu chữ S - Máy trộn bằng tay
19,Th6,2017

Đặc điểm và công dụng của thùng áp suất : Đặc điểm: Hầu hết bình chứa sơn của súng phun không vượt quá 1 lít, sử dụng thùng áp suất...

Thùng áp suất kiểu chữ T - Máy trộn khí động
19,Th6,2017

Thùng áp suất hay còn gọi là máy trộn khí động, là một loại công cụ hỗ trợ nhiều mục đích đa dạng khác nhau như phun sơn, sấy sơn,...