F9 - Thiết bị treo thùng 200 lít
17,Th6,2017

F9 Thiết bị treo thùng 200 lít Thùng sắt hay thùng nhựa đều được

F8 - Thiết bị treo thùng 100 lít
17,Th6,2017

F8 Thiết bị treo thùng 100 lít

F10 - Móc treo đa năng
16,Th6,2017

F10 Móc treo đa năng Tải trọng lớn nhất 300 kg Có thể treo ngang: Sau khi móc treo kẹp vào 2 mép thùng, kéo thùng lên ở trạng thái...