TR-8
05,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TR-8 Độ dày (mm) 190 Độ dài (mm) 270 Chiều cao (mm) 310 Lượng gió (m/s) 2,100 Tốc độ gió (m/s) 1.8 Trọng lượng tịnh (kg)...

TR-12
04,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TR-12 Độ dày (mm) 218 Độ dài (mm) 370 Chiều cao (mm) 390 Lượng gió (m/s) 2,900 Tốc độ gió (m/s) 1.8 Trọng lượng tịnh (kg)...

TR-18(Cánh nhựa)
03,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TR-18(Cánh nhựa) Độ dày (mm) 248 Độ dài (mm) 525 Chiều cao (mm) 600 Lượng gió (m/s) 4,400 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng tịnh...

TR-18 (Cánh hợp kim nhôm)
02,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TR-18 (Cánh hợp kim nhôm) Độ dày (mm) 248 Độ dài (mm) 525 Chiều cao (mm) 600 Lượng gió (m/s) 4,400 Tốc độ gió (m/s) 1.5...

TR-24 Cánh hợp kim nhôm
01,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TR-24 Cánh hợp kim nhôm Độ dày (mm) 310 Độ dài (mm) 680 Chiều cao (mm) 760 Lượng gió (m/s) 5,900 Tốc độ gió (m/s) 1.5...