TW-14
10,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TW-14 Độ dày (mm) 165 Độ dài (m3/h) 450 * 450 Lượng gió(m/s) 3600 Tốc độ gió (m/s) 1.8 Trọng lượng tịnh (kg) 4.3 Trọng lượng đóng...

TW-16
09,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TW-16 Độ dày (mm) 205 Độ dài (m3/h) 495 * 495 Lượng gió(m/s) 4000 Tốc độ gió (m/s) 1.6 Trọng lượng tịnh (kg) 4.8 Trọng lượng đóng...

TW-18
08,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TW-18 Quạt hút dạng ốp tường(Cánh nhựa / Cánh hợp kim nhôm) Độ dày (mm) 184 Độ dài (m3/h) 565 * 565 Lượng gió(m/s) 4400 Tốc độ...

TW-24
07,Th8,2017

1 Dòng sản phẩm  : TW-24 Độ dày (mm) 323 Độ dài (m3/h) 720*720 Lượng gió(m/s) 5900 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng tịnh (kg) 13.9 Trọng lượng đóng gói...

TW-30
06,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TW-30 Độ dày (mm) 230 Độ dài (m3/h) 870*870 Lượng gió(m/s) 7,200 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng tịnh (kg) 15.7 Trọng lượng đóng gói (kg)...