TG-18
16,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TG – 18 Độ dày (mm) 200 Lượng gió (m3/h) 1110 * 590 Tốc độ gió (m/s) 5700 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng tịnh...

TG-24
15,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TGS – 24 Độ dày (mm) 240 Lượng gió (m3/h) 1260 * 850 Tốc độ gió (m/s) 6500 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng tịnh...

TGS-18
14,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TGS – 18 Độ dày (mm) 200 Lượng gió (m3/h) 1110 * 590 Tốc độ gió (m/s) 5700 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng tịnh...

TGS-24
13,Th8,2017

  Dòng sản phẩm  : TGS – 24 Độ dày (mm) 240 Lượng gió (m3/h) 1260 * 850 Tốc độ gió (m/s) 6500 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng...