TG-18
16,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TG – 18 Độ dày (mm) 200 Lượng gió (m3/h) 1110 * 590 Tốc độ gió (m/s) 5700 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng tịnh...

TG-24
15,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TGS – 24 Độ dày (mm) 240 Lượng gió (m3/h) 1260 * 850 Tốc độ gió (m/s) 6500 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng tịnh...

TGS-18
14,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TGS – 18 Độ dày (mm) 200 Lượng gió (m3/h) 1110 * 590 Tốc độ gió (m/s) 5700 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng tịnh...

TGS-24
13,Th8,2017

  Dòng sản phẩm  : TGS – 24 Độ dày (mm) 240 Lượng gió (m3/h) 1260 * 850 Tốc độ gió (m/s) 6500 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng...

TBS
12,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TBS Độ dày (mm) 200 Độ dài (m3/h) 430 * 590 Lượng gió(m/s) 5700 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng tịnh (kg) 8.5 Trọng lượng đóng...

TPS
11,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TPS Độ dày (mm) 200 Lượng gió(m/s) 5700 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng tịnh (kg) 8 Trọng lượng đóng gói (kg) 9 Chất liệu cánh...

TW-14
10,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TW-14 Độ dày (mm) 165 Độ dài (m3/h) 450 * 450 Lượng gió(m/s) 3600 Tốc độ gió (m/s) 1.8 Trọng lượng tịnh (kg) 4.3 Trọng lượng đóng...

TW-16
09,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TW-16 Độ dày (mm) 205 Độ dài (m3/h) 495 * 495 Lượng gió(m/s) 4000 Tốc độ gió (m/s) 1.6 Trọng lượng tịnh (kg) 4.8 Trọng lượng đóng...

TW-18
08,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TW-18 Quạt hút dạng ốp tường(Cánh nhựa / Cánh hợp kim nhôm) Độ dày (mm) 184 Độ dài (m3/h) 565 * 565 Lượng gió(m/s) 4400 Tốc độ...

TW-24
07,Th8,2017

1 Dòng sản phẩm  : TW-24 Độ dày (mm) 323 Độ dài (m3/h) 720*720 Lượng gió(m/s) 5900 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng tịnh (kg) 13.9 Trọng lượng đóng gói...

TW-30
06,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TW-30 Độ dày (mm) 230 Độ dài (m3/h) 870*870 Lượng gió(m/s) 7,200 Tốc độ gió (m/s) 1.5 Trọng lượng tịnh (kg) 15.7 Trọng lượng đóng gói (kg)...

TR-8
05,Th8,2017

Dòng sản phẩm  : TR-8 Độ dày (mm) 190 Độ dài (mm) 270 Chiều cao (mm) 310 Lượng gió (m/s) 2,100 Tốc độ gió (m/s) 1.8 Trọng lượng tịnh (kg)...